เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Total Energy Reserve Co.,Ltd. (บริษัท โทเทล เอนเนอร์จี รีเสิร์ฟ จำกัด) เป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดื่มชูกำลัง และเครื่องดื่มวิตามิน ที่มาในแบบซ่า, 0 แคลอรี่, และไม่มีน้ำตาล เรามีความเชื่อว่าพลังงานคือแรงผลักดันของแรงบันดาลใจและเป็นกำลังเพื่อไปสู่เป้าหมายในชีวิต เพราะเหตุนี้พลังงานจากเครื่องดื่มจึงจำเป็นต้องมาจากแหล่งที่มีคุณภาพและมีระดับ

อีกทั้งยังมอบความสดชื่นและมีส่วนผสมที่มีคุณประโยชน์มากมายที่จำเป็นต่อร่างกาย ทั้งนี้ POTION ยังตั้งมั่นอีกว่า เราจะเป็นเครื่องดื่ม “Clean Energy” เพื่อเป็นแรงกำลังใจแก่ผู้บริโภคเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอุปสรรคและเป้าหมายของทุกวันของชีวิต